Opningstider
catimages
Opningstider


Hydlastova har fast opningstid kl. 12.00 - 17.00.

Frå laurdag 8. mai: Opent kvar laurdag og søndag fram til og med 18. juni.

Fra laurdag 19. juni: Opent kvar dag fram til og med 15. august.

Frå laurdag 21. august: Opent kvar laurdag og søndag fram til og med 3. oktober.

Frå laurdag 9. oktober: Opent kvar dag fram til og med 17. oktober (haustferie).